Posted by : xichneothinhphat Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Bích cột dây tàu , xà lan.
-Được đúc bằng sắt nên có thể hàn trực tiếp vào tàu.
- Bọ có 2 loại dài 40cm và 60cm
-Sừng trâu có 3 loại dài 35, 45, 55cm


BỌ CỘT DÂY LOẠI DÀI 40 CM VÀ 60CM
SỪNG TRÂU CỘT DÂY 


                                                 CÁC LOẠI SỪNG TRÂU DÀI 35, 45, 55 CM

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © NEO XÍCH THỊNH PHÁT - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -