Posted by : xichneothinhphat Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Gù container dùng để khóa các container trên tàu , xà lan , xe chở cont .... để container được cố định an toàn trong quá trình vận chuyển .


    Gù giật dây ( gù tự động ) và gù gật

               

1 số hình ảnh cấp gù cho tàu cảng                                                          Gù dây được sử dụng trong các cảng lớn 

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © NEO XÍCH THỊNH PHÁT - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -