Posted by : xichneothinhphat Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Mainối xích (kenter shackle) hay còn gọi là mắc béo, mắc mai , nối xích ...
Có 2 loại là nối xích có ngáng và nối xích không ngáng
1.Nối xích có ngáng:
Công dụng dùng để nối 2 đoạn xích lại với nhau. Dùng mai nối để khi kéo xích lên không bị vướng vào trái khế của tời.
2. Nối xích không ngáng
Dùng trong bộ xích cẩu nối xích với khoen tròn hoặc nối với móc cẩu cho bộ đôi hoặc bộ tứ
Bên mình cung cấp mai nối cho xích có ngáng từ 16 mm đến 80mm
Mai nối không ngáng ngang từ 6mm đến 25mm
Liên hệ Thịnh 0933.954.955 đề biết thêm thông tin
Mail: Tranthinh112@gmail.com

MAI NỐI XÍCH CÓ NGÁNG (ĐEN) VÀ MAINỐI XÍCH CẨU KHÔNG NGÁNG ( VÀNG)


MAI NỐI XÍCH CÓ NGÁNG


                                                      MAINỐI XÍCH KHÔNG NGÁNG

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © NEO XÍCH THỊNH PHÁT - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -