Posted by : xichneothinhphat Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Có 2 loại là mani xoay rời và bộ mani xoay
-Con xoay rời : chỉ có con xoay ko có xích đi kèm từ Ø22- Ø90

Mani xoay rời


-Bộ mani xoay: 

  • Có xích ở 1 đầu dùng cho tàu đi trên sông kéo neo bằng cáp thép. Đoạn xích ở đầu có tác dụng hạn chế tiếp xúc giữa cáp với lớp đất giúp cáp bền hơn.
    Bộ xoay có 1 đầu xích và hình ảnh lắp thực tế
    • Bộ mani xoay có đoạn xích 2 đầu dùng cho tàu đi biển kéo neo bằng xích . 
    { 2 nhận xét... read them below or Comment }

    - Copyright © NEO XÍCH THỊNH PHÁT - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -