Posted by : xichneothinhphat Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Có 2 loại là mani xoay rời và bộ mani xoay
-Con xoay rời : chỉ có con xoay ko có xích đi kèm từ Ø22- Ø90

Mani xoay rời


-Bộ mani xoay: 

 • Có xích ở 1 đầu dùng cho tàu đi trên sông kéo neo bằng cáp thép. Đoạn xích ở đầu có tác dụng hạn chế tiếp xúc giữa cáp với lớp đất giúp cáp bền hơn.
  Bộ xoay có 1 đầu xích và hình ảnh lắp thực tế
  • Bộ mani xoay có đoạn xích 2 đầu dùng cho tàu đi biển kéo neo bằng xích . 
  Leave a Reply

  Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

  - Copyright © NEO XÍCH THỊNH PHÁT - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -